Agenturer industriell måleteknikk

Nortelco Automation AS (tidl. Nortelco Scantron AS) representerer følgende leverandører.
Klikk på linkene nedenfor for å komme til leverandørenes websider.
23.07.2012
Agenturer Produktområder
BLH Nobel Veieceller
Vektelektronikk
Doseringssystemer
Dynisco GmbH/ Dynisco Inc. Trykktransmittere for plast
Flow Technology Inc. Flowmetere, væske og gass
Kalibreringstjeneste, væske og gasser
Hense Wägetechnik GmbH Båndvekter, prellplatevekter
Kistler-Morse Inc. Veieceller
London Electronics Ltd. Panelmeter/panelinstrumenter
Storsifferdisplay
Alfanummeriske displayer
Produksjonsdisplay
Novatech Ltd. Veieceller
Scaime S.A.S. Veieceller
Svenska Våg AB Veieceller
Vektelektronikk
Doseringssystemer
Thames Side Sensors Ltd Veieceller
TrigasFI GmbH Kalibreringstjeneste, væske og gasser