Helmholz CAN-Bridge CAN Bus-systemer

CAN-Bridge gjør det mulig med kobling mellom to CAN-nettverk av samme eller ulik type.
18.02.2016


CAN-Bridge CAN Bus systemer blir ofte benyttet innen automatisering, også i mer komplekse applikasjoner. CAN-Bridge gjør det mulig med kobling mellom to CAN nettverk av samme eller ulik type. To CAN Bus interface som kan settes opp som en transparent meldingsrepeater eller som en bro mellom separate CAN Bus’er, gjerne med forskjellige hastigheter og protokoller. På den måten kan CAN-Bridge fungere både som repeater og gateway som kobler ulike CAN nettverk sammen. CAN nettverkene kan ha ulik baudrate eller benytte ulike protokoller. Et fleksibelt og konfigurerbart filter kan hente ut data og formidle de videre med alternativ protokoll.

Med CAN-Bridge er begge CAN Bus’ene galvanisk skilt og busslast redusert på begge nettverkene. CAN-Bridge åpner for et fleksibel design av nettverkstopologien. Stjerne og trestrukturer kan implementeres like elegant som utvidet linjestrukturer. CAN-Bridge kan konfigureres for enkle applikasjoner ved hjelp av rotasjonsbrytere.

For mer komplekse applikasjoner kan filtrering og videresending av telegrammer settes opp med medfølgende konfigurasjonsprogramvare som knyttes opp til CAN-Bridge via USB. Opp til 265 områdefiltre og opp til 4 bit filtre for adresserfiltrering er tilgjengelig.

CAN Bridge opererer både i 11-bit så vel som 29-bit modus og kan kommunisere med baudrates fra 10KBaud opp til 1Mbaud. Den har en kraftig mikrokontroller som gjør at selv de mest komplekse filtreringsoppsett kan kjøres på høyeste data rate uten tap av meldinger/telegrammer. 5 LED signaliserer status på modulen og de tilkoblede nettverkene.

Funksjoner
• 11bit / 29bit identifier
• Bitfilter / områdefilter
• Automatisk hastighetsdetektering
• 10KBaud - 1Mbaud
• Enkel konfigurering