Om AD Elektronikk

AD Elektronikk AS ble fra høsten 2016 en del av Nortelco Gruppen. Selskapet samarbeider tett med Nortelco Scantron AS og Nortelco Braadland AS (Braadland Automasjon).
28.09.2016


Løsningsleverandør og samarbeidspartner

AD Elektronikk AS er en løsnings-orientert leverandør av utstyr innen industriell elektronikk. Vi har lang industrierfaring og har vært leverandører til offshore, maritim, telekommunikasjon og landbasert industri siden 1984. Vi legger vekt på å kjenne våre produkter og tilføre disse en verdiskaping i form av hjelp til riktige valg, god kundestøtte og rask service.

Vår målsetning
AD Elektronikk ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner innen industriell elektronikk. Våre produkter og kompetanse skal dekke behovene fra sensorer og aktuatorer til presentasjonsnivået mellom mann og maskin, inklusive nettverk og Web.

Oppdrag
Gjennom årene har vi hatt betydelige leveranser til kunder som Cavotec, Statoil, Kværner Ships Equipment, Wärtsila, Aker Elektro, Aker Solutions, Rolls-Royce, Navia og Normarc Flight Inspection Systems.

Vi har vært med og utviklet og satt i drift Europas første ubemannede bomstasjon (for biltrafikk) i Østersund. Vi har levert styresystem for store bomstasjonsanlegg i Hong Kong. De seneste år har vi utviklet stor ekspertise på Profibus og har vært benyttet som rådgivere og leverandører i flere slike anvendelser. Personell fra AD Elektronikk har vært medlem i NK65, en standardiseringskomité for industrielt utstyr. Vi har blitt brukt som foredragsholdere og ressurspersoner på kurs og seminarer som omhandler feltbuss. Vi har utviklet delsystemer for bedrifter som Aker Maritim og ScandiSign (nå Euroskilt). Her kan du lese mer om ScandiSign prosjektet.

Godkjent PROFIBUS Kompetansesenter
AD Elektronikk er også godkjent av PROFIBUS & PROFINET International som PROFIBUS Competence Center. En av oppgavene til kompetansesenteret er å gjennomføre kvalitetskontroll og feilsøking på PROFIBUS anlegg. Dette kan også gjøres på anlegg offshore, vi har personell med sikkerhetskurs.

Våre medarbeidere - en ressurs for deg!
Våre medarbeidere har erfaringer som spenner langt utenfor de områder vi nå fokuserer på, og kan derfor hjelpe deg med å integrere vår teknologi i dine produkter. Her skal også nevnes at vi har en stor base av produktkunnskap og applikasjonserfaring hos våre egne produsenter. Til sammen gjør dette oss til en verdifull og kompetent samarbeidspartner.