ProfiSwitch X5 – PROFIBUS hub med individuell hastighet på 5 kanaler

procentec
15.05.2016


ProfiSwitch er en transparent hub med muligheten til å kjøre forskjellig hastighet på hvert av segmentene. Dette styres på en enkel måte med vribrytere over hver kanal. I mange anvendelser vil denne enheten gi deg muligheten til å kjøre anlegget med kun en PROFIBUS der du tidligere ville brukt 2 eller flere separate busser.

Vi har i alle år lært bort på våre kurs at alle enheter på samme buss må kjøre samme hastighet. Dette er ikke lenger tilfellet. ProfiSwitch X5 fungerer som en proxy (fullmektig) for masteren som er tilkoblet hovedkanalen. De andre kanalene kan settes opp med forskjellig hastighet for å vinne fordelene med lave hastigheter på de segmentene der det ikke befinner seg slaver som er avhengige av veldig raske oppdateringer. Disse fordelene kan være lengre kabler, mindre følsomhet for elektromagnetisk støy, bruk av rekkeklemmer og annet. Det er også en fordel å kunne kjøre lavere hastighet og flere retries mot slaver som ligger på andre siden av sleperinger eller PA koblere. Disse kanalene opererer med 5 som retry count, uten at master vil se eventuelle repetisjoner.

Om du ikke har tilgang til konfigurasjon av master kan du bruke ProfiSwitch X5 for å senke hastigheten fra 1,5Mbit/s som mange kjører uten at det er nødvendig, men kun fordi dette er standardvalg i konfigurasjonsprogrammene. Du gjør dette kun ved å sette bryterene på ProfiSwitch X5 uten å røre masteroppsettet.

arrow_redTa gjerne kontakt med oss for mer informasjon om ProfiSwitch X5