Industridisplay

Storsifferdisplayer, alfanummeriske displayer, panelmetere og produksjonsdisplay

London Electronics Ltd. designer og produserer digitale panelmetere, storsifferdisplay, søylediagram, klokker, frekvenstellere, totaltellere, time tellere, signalomformere, produksjonsdisplay, samt kundetilpasset instrumentering. Storsifferdisplay benyttes for å gi kortfattet informasjon om produksjonen og hvor det er ønskelig å lese informasjon fra lang avstand.
HMS-display – onepage info

hms-display

Displayer for industriell eller offentlig bruk kan også beskrives ved følgende begreper:

Industridisplayer
Stordisplayer
Fullgrafiske stordisplayer
Videodisplayer
LED-skilter
Tekstdisplayer
Industrielle displaytavler
LED tavler
LED board displayer
LED display boards
LED display panel
Utendørs LED display
Industrial message displays
Platform displays
Digitale informasjonstavler
Digitale displaysystemer
Elektroniske informasjonstavler

Produktgrupper